Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2017

duchessa
23:12
3858 6d96
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viahormeza hormeza

September 03 2017

duchessa
11:58

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

August 03 2017

duchessa
21:27
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 24 2017

duchessa
15:58
4834 6880
Reposted fromkarahippie karahippie viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra

July 05 2017

duchessa
22:41
0018 e0d0 500
duchessa
22:33
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viahormeza hormeza

July 03 2017

duchessa
21:57
Wciąż drży mi serce, kiedy o Tobie myślę..
Reposted fromheartbreak heartbreak viasilkdreams silkdreams
duchessa
21:37
chciałabym Cię przytulić całą moją tęsknotą. 
— Zaklinaczka
21:36
Zrobił z siebie więźnia własnego bólu.
— Carolyn Jess-Cooke 
duchessa
20:19
W końcu to nie zmiany łamią człowiekowi serce, tylko to, co dobrze znane.
— Jennifer E. Smith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 02 2017

duchessa
21:40
I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania
— usłyszane, tak życiowe
Reposted fromNiebanalna Niebanalna viahormeza hormeza
duchessa
21:32
Trzymam za słowo.  Za włosy też potrzymam. 
duchessa
21:24
Są ludzie, którym pozwolimy wracać zawsze.

June 28 2017

duchessa
16:44
6890 ec6a 500
duchessa
16:37
Bo kogoś stracić i cierpieć, to wiedzieć, że się kochało.
— Dorota Schrammek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

June 25 2017

duchessa
11:44
Często kocha się "z przerwami". To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak, "że można wytrzymać" i w ogóle myśli się mocno o czym innym.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromumorusana umorusana viahormeza hormeza

June 06 2017

duchessa
15:45
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
duchessa
15:42
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromhejhejter hejhejter vialovemyself lovemyself
duchessa
15:38
Na pewno wszystko jest o wiele łatwiejsze, gdy udaje się, że nigdy wcześniej nie kochałeś.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 31 2017

duchessa
12:24
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viaperseweracje perseweracje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl