Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

duchessa
15:50
1646 9219 500
Reposted fromtempak tempak
duchessa
13:20
Wódkę pije się nie po to, aby smakowała. Wódkę się pije, żeby rozmawiać.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovemyself lovemyself
duchessa
12:00
Czasami nie wiesz czy to był błąd, czy to czas był nieodpowiedni.

March 14 2017

duchessa
19:41
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaavantasian avantasian
duchessa
19:41
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viaavantasian avantasian
duchessa
19:40
Czy znacie te męczące luki, gdy jedno się kończy, a drugie jeszcze nie zaczyna?
— Witold Gombrowicz
Reposted frommissljud missljud vialovemyself lovemyself
duchessa
19:40
Gdybym miał kiedyś napisać książkę o miłości, składałaby się ona z jednego zdania, którego sens miażdży mnie od środka: nigdy nie wiesz, który pocałunek będzie tym ostatnim.
— idź sobie

March 08 2017

duchessa
15:04
Samotnie mi.
Silna wola silną wolą. Wiosna wiosną.
Ale chciałbym się teraz przytulić. Bo grzejniki już zimne.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakrolfasolek krolfasolek
duchessa
12:07
1646 9219 500
Reposted fromtempak tempak viajakubzulczyk jakubzulczyk
duchessa
12:04
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viascorpix scorpix
duchessa
11:44

March 02 2017

18:19
9844 5883
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaargentum argentum
duchessa
17:52
Chciałbym Ci wszystko powiedzieć, ale mnie o nic nie pytasz..     
— K.
duchessa
17:49
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec

March 01 2017

duchessa
00:25
Ja wtedy myślałam, że coś.
A on nic.
— takie moje szczęście
Reposted fromdepresja depresja viaExplorers Explorers
duchessa
00:24
I te momenty kiedy Cię chcę, a chcieć Cię nie powinnam.
— znowu i znowu
duchessa
00:20
9723 59e4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxsneakyx xsneakyx

February 27 2017

duchessa
14:28
duchessa
14:28

February 22 2017

duchessa
22:48
Czasem nawet podczas snu nie ma się odpoczynku.
— Charles Bukowski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaavantasian avantasian
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl